U okviru Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. korisnik potpore Grada Zagreba

ICT & IoT

MASH ICT