post Details

MASH ICT > Blog > All posts > What is a smart city?

U okviru Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. korisnik potpore Grada Zagreba

ICT & IoT

MASH ICT