Working Hours

Daily: 9:00 – 17.00

Sunday & Holidays: Closed

Contact Info

U okviru Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. korisnik potpore Grada Zagreba

ICT & IoT

MASH ICT